ფანასკერტელის ინდექსი წარმოადგენს თვლად, ციფრულ მაჩვენებელს, ჯანდაცვის სფეროს მომსახურების, სერვისებისა და სამედიცინო პროდუქციის ფასთა ცვლილების შესახებ. იგი აერთიანებს სამედიცინო სფეროს მიმართულებების ისეთ ინდექსებს როგორიცაა: ფანასკერტელი ფარმა, ფანასკერტელი ჯანდაცვა, ფანასკერტელი კლინიკები, ფანასკერტელი – კეთილდღეობის ინდექსი.

ინდექსის შექმნის პროცესში მისი სახელწოდების ინსპირაცია იყო, მე–15 საუკუნის ცნობილი ქართველი პოლიტიკური მოღვაწე და მეცნიერი, ზაზა ფანასკერტელ–ციციშვილის დამსახურება და წვლილი ქართული მედიცინის განვითარებაში. კერძოდ, ის იყო ავტორი ორიგინალური სამედიცინო ძეგლისა – სამკურნალო წიგნი-კარაბადინი.

ზაზა ფანასკერტელი ძველი დროის ერთადერთი ქართველი ექიმი-მეცნიერია, რომლის ავტორობა სამკურნალო წიგნზე და მისი ბიოგრაფიული მონაცემები ეჭვს არ იწვევს.

ფანასკერტელის ინდექსის მისიას წარმოადგენს ჯანდაცვის სფეროს ხელმისაწვდომობის, სამედიცინო დარგის ძირითადი მიმართულებებისა და მაჩვენებლების, ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული ტენდენციების, მოსახლეობის კეთილდღეობის ინდექსის შესწავლა, ანალიზი და შედეგის საზოგადეობის ფართო ფენებისა და დაინტერესებული პირებისათვის მიწოდება.

ჯანდაცვის სფეროს ძირითადი მიმართულებების კვლევა, ფარმაცევტულ ბაზარზე მედიკამენტებზე არსებული ფასების რეალური სურათის ასახვა, შესწავლა, ანალიზი. სამედიცინო სერვისებსა და მომსახურებაზე ფასთა ცვლილების მუდმივი თვალყურის დევნება, გამოკვეთილი ტენდენციების შესწავლა.


farma
jandacva
klinikebi
ketildgeoba
parallax background

ოქტომბერი 18, 2018

The Awful Side of Personal Essay for College

The Awful Side of Personal Essay for College So How About Personal Essay for College? You ought to be directly involved in your essay, and you […]
ოქტომბერი 18, 2018

New Innovations Into Increasing Essay Penning By no means Before you start Explained

Increasing Essay Producing Don’t tend to forget that you might want to grab the experience of choosing an authentic essay test. Writing articles is known as […]
ოქტომბერი 18, 2018

What Enhancing Essay Making Is – and What it Is Not

The Nuiances of Boosting Essay Penning The grades you get to your essays are extremely crucial, however, you will can’t transform your crafting if they’re the […]
parallax background

 • ფანასკერტელის ივნისის თვის ინდექსი

  უკანასკნელი კვლევის შედეგად, რომლის მიხედვითაც ივნისის თვის მონაცემები შედარდა მაისის თვეში დაფიქსირებულ მონაცემებს, „ფანასკერტელის ინდექსი” უმნიშვნელოდ შემცირდა და 12,68 პუნქტი შეადგინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მედიკამენტების ფასი ფარმაცევტულ ბაზარზე  2016 წლის 10 ივნისიდან 2016 წლის 10 ივლისის მონაცემებით 2,4%-ით შემცირდა.

 • Panaskerteli Index, June’16

  According to the latest study that compared results from June and May, “Panaskerteli Index” decreased insignificantly and stopped at 12, 68 points. This means that from June 10th 2016 to July 10th 2016, medicine prices on pharmaceutical market have decreased by 2.4%.

 • ფანასკერტელის მაისის თვის ინდექსი

  მაისის კვლევის მიხედვით  ფანასკერტელის ინდექსი 17,43%-ით გაიზარდა და 13 პუნქტი შეადგინა, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ მედიკამენტების ბაზარზე ფასები მნიშვნელოვნად არის მომატებული. 200 დასახელების მედიკამენტიდან, რაც წარმოადგენს დაკვირვების ობიექტს, 78 მათგანზე ფასები გაზრდილია, ხოლო 6-ზე უმნიშვნელოდ შემცირებული, რამაც ფანასკერტელის ინდექსის ზრდა განაპირობა.

 • Panaskerteli Index, May’16

  May 2016 results show that Panaskerteli index increased by 17,43% and stopped at 13 points which means that the prices on pharmaceutical market have increased considerably. Out of 200 medications 78 have become more expensive and the prices on 6 medication have decreased insignificantly. As the result, Panaskerteli Index has increased.

 • ფანასკერტელის აპრილის თვის ინდექსი

  აპრილის თვეში ფანასკერტელის ინდექსი 0,3 პუნქტით შემცირდა.უკანასკნელი კვლევის მიხედვით,აპრილის თვეში დაფიქსირებული ფასები 200 დასახელების ყველაზე მოთხოვნად და პოპულარულ მედიკამენტზე,შედარდა მარტის თვის მონაცემებს,რომლის მიხედვითაც ინდექსი უმნიშვნელოდ, 0,3 პუნქტით არის შემცირებული და 11,07 პუნქტს შეადგენს. ჯამში 16 მედიკამენტზე ფასი შემცირებულია, ხოლო 5–ზე გაზრდილი, დანარჩენ მედიკამენტებზე ფასები უცვლელია.

 • Panaskerteli Index, April’16

  In April, Panaskerteli Index has decreased by 0,3 points.  In April prices of 200 most popular medications were compared to the results from March. As the result the index had decreased by 0,3 points and had stopped at 11,07 points. In April 16 medications have become cheaper and 5 of them have become more expensive. Rest of the medications prices remain unchanged.

 • ფანასკერტელის მარტის თვის ინდექსი

  ფანასკერტელის ინდექსი კიდევ 12,5%–ით შემცირდა – მედიკამენტებზე ფასების კლების ტრენდი შენარჩუნებულია.  ფანასკერტელის ინდექსმა თებერვლის მონაცემთან შედარებით 11,1 პუნქტი შეადგინა.  ბოლო კვლევის მიხედვით, მედიკამენტებზე არსებული ფასები ძირითადად კლებადი ტენდენციით ხასიათდება. ბოლო მონაცემების საფუძველზე, ჯამში, 76 მედიკამენტზე ფასები შემცირებულია.

 • Panaskerteli Index, March’16

  Panaskerteli Index has decreased by 12,5%. The price decrease on medications remains consistent. Since February the index has stopped at 11,1 points. According to the most recent research, medication prices are continuously decreasing. By March, 76 medication prices have decreased.

 • ფანასკერტელის იანვრის თვის ინდექსი

  ფანასკერტელის ინდექსი შემცირდა. მედიკამენტებზე ფასები თებერვალში 4,5%–ით გაიაფდა. 200 დასახელების მედიკამენტზე დაკვირვების მიხედვით ფანასკერტელის ინდექსი არის შემცირებული და თებერვალში შეადგენს 12,7 პუნქტს, რაც იმაზე მეტყველებს,  რომ მედიკამენტების ბაზარზე, ბოლო 4 თვის განმავლობაში ფასების კლების ტენდენცია ნარჩუნდება.

 • Panaskerteli Index, January’16

  Panaskerteli index has decreased. Since February Medication prices have decreased by 4,5%. After monitoring 200 medication prices it became evident that the index has decreased and stopped at 12,7 points. This proves that prices on pharmaceutical market keep decreasing consistently.

   

[wonderplugin_carousel id="3"]